Komunikat Rzecznika Prasowego diecezji świdnickiej wobec planowanego na dzień 12 września 2020 r. Ingresu biskupa świdnickiego

Ze względu na trwającą epidemię a także w oparciu o konsultację z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy dotyczącą realnego zagrożenia, jakie wynika ze zgromadzenia dużej liczby osób, informujemy, że uroczystość Ingresu biskupa świdnickiego do katedry odbędzie się w ograniczonej formie, tzn. tylko z udziałem zaproszonych gości.

Wobec powyższego, Biskup świdnicki prosi wiernych o włączenie się do duchowej jedności w tym szczególnym czasie, polecając Panu Bogu i Matce Najświętszej swoją pasterską posługę w diecezji, osobistej i wspólnotowej modlitwie wiernych.

Jednocześnie informujemy, że w tym czasie będzie prowadzona bezpośrednia transmisja na portalu: www.diecezja.swidnica.pl

ks. Daniel Marcinkiewicz
rzecznik prasowy

Świdnica, 4 września 2020 r.