Komunikat Świdnickiej Kurii Biskupiej ws. kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Biskupa Świdnickiego

Świdnicka Kuria Biskupia informuje, że kanoniczne objęcie diecezji przez nowego Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka dokona się w uroczystość św. Wojciecha, 23 kwietnia br., zaś ingres – ze względu na obecną sytuację pandemii – zostaje przeniesiony na późniejszy czas.

Ks. dr Stanisław Chomiak
Kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej