List Rektorów PWT we Wrocławiu i WSD w Świdnicy na uroczystość Zmartwychwstania 2021

LIST REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU I REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2021 r.

Drodzy przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej!

W mediach docierają do nas różne relacje o wydarzeniach, które się dzieją wokół nas. Zdarza się niekiedy, że są one ze sobą sprzeczne, zmuszając nas tym samym do głębszego zastanowienia się, która z nich jest prawdziwa. Wystarczy wspomnieć dla przykładu przekaz informacji dotyczących pochodzenia wirusa Covid-19 i pandemii.

W dzisiejszej liturgii słowa Bożego słyszymy dwie różne relacje o wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszą relację przekazują kobiety, które były wstrząśnięte tym, że widziały kamień odsunięty od grobu, puste miejsce, gdzie leżało ciało Jezusa i anioła, który im powiedział, że Jezus zmartwychwstał. Kiedy biegły z bojaźnią i wielką radością opowiedzieć wszystko Jego uczniom, zobaczyły żywego Jezusa. Kobiety świadczą o tym, że widziały Go naprawdę, że objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.

Zauważmy, że relację kobiet potwierdzają zapowiedzi prorockie Starego Testamentu. Zwraca na to uwagę Piotr Apostoł w swojej mowie w Dniu Pięćdziesiątnicy, której fragment słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Piotr cytuje Psalm 16, w którym Dawid wyraża nadzieję, że jego ciało nie ulegnie rozkładowi w grobie, a jego dusza nie pozostanie w Otchłani: „Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi”. Apostoł przekonuje, że słowa te wypowiada nie Dawid, którego ciało spoczywa w grobie do dnia dzisiejszego, lecz Pan Jezus. To grób Jezusa jest pusty, a Jego ciało nie uległo rozkładowi, ponieważ zmartwychwstał na trzeci dzień po ukrzyżowaniu. Jeśli powszechnie uważano, że ciało zmarłego zaczyna się rozkładać w czwartym dniu po śmierci, to zmartwychwstanie w trzecim dniu należy odczytać jako znak, że proroctwo o Mesjaszu z Psalmu 16 wypełniło się rzeczywiście w Jezusie Chrystusie.

W prawdziwość relacji kobiet nie wierzą rzymscy żołnierze pełniący straż przy grobie Jezusa oraz arcykapłani, którzy posiadali władzę świątynną w Jerozolimie. Ci ostatni odrzucają prawdę, która jest dla nich niewygodna, ponieważ wykazuje ich błąd w ocenie Jezusa i skazania Go na śmierć. Z kolei żołnierze chcą raczej zapomnieć i nie wspominać o swoim strachu i przerażeniu z powodu trzęsienia ziemi i pojawienia się anioła przy grobie Jezusa. Dlatego bardziej niż poszukiwanie prawdy, kusi ich propozycja pieniędzy i dobra okazja do łatwego wzbogacenia.

W takim kontekście powstaje druga relacja o zmartwychwstaniu, wymyślona przez władzę świątynną i przekazana przez rzymskich żołnierzy: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali”. Relacja ta każe wierzyć w to, że pełnym strachu uczniom Jezusa udało się odsunąć ciężki kamień i wejść do grobu, a następnie przemycić ciało koło rzymskich strażników. Zauważmy, że świadkami tej wersji wydarzeń są żołnierze, którzy w tym samym czasie spali. Okazuje się jednak, że ta fikcyjna i nielogiczna relacja znajduje słuchaczy gotowych na jej przyjęcie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że do przyjęcia prawdziwej relacji potrzebna jest pokora i otwarcie umysłów na przyjęcie prawdy, która może być niewygodna. Pokazuje nam to postawa arcykapłanów. O wielkości człowieka świadczy gotowość przyznania się do błędu i otwartość na przyjmowanie prawdy.

W przeciwieństwie do relacji rzymskich strażników o rzekomym oszustwie uczniów Jezusa, relacja kobiet jest dobrą nowiną. Ukrzyżowany Jezus, którego ciało zostało złożone do grobu, naprawdę zmartwychwstał i żyje: „Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Słowa te zostały skierowane najpierw do Apostołów, a teraz skierowane są do nas wszystkich. Pan Jezus nazywa nas swoimi braćmi i chce, żebyśmy widzieli Go oczami wiary w naszej „Galilei”, czyli w naszej codzienności. Wierzymy, że jest On obecny wśród nas w sposób sakramentalny, szczególnie w Najświętszej Eucharystii. Dla nas nie jest On jedynie postacią, o której można wiele przeczytać i usłyszeć, ale jest żywą Osobą, z którą można się rzeczywiście spotkać i wejść w bliską relację przyjaźni.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej są miejscami, które otwierają umysły na prawdy objawione przez Boga.

Zapraszamy do studiowania na kierunku teologia w trybie stacjonarnym cykl „A” – dla alumnów seminariów duchownych, cykl „B” dla osób świeckich i w trybie niestacjonarnym dla osób świeckich, oraz na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także pedagogika pierwszego i drugiego stopnia.

Prowadzimy również podyplomowe studia: teologiczne, nauki o małżeństwie i rodzinie, psychoterapii oraz akademicki kurs biblijny i kursy językowe. Przy Uczelni istnieje też Uniwersytet Trzeciego Wieku imienia św. Jana Pawła II dla osób wchodzących w jesień życia. Rekrutacja rusza od czerwca. Naszym celem jest nie tylko kształcenie i przekazywanie wiedzy, ale także formacja i rozwój duchowy. Fakt, że nie jesteśmy wielką liczebnie Uczelnią, stwarza możliwość personalnych relacji koleżeńskich oraz istotnej w świecie akademickim relacji uczeń – mistrz. Przyjęcie prawdy, że Jezus Chrystus jest żywą Osobą, zobowiązuje nas do tworzenia przestrzeni spotkania z Nim i doświadczenia Jego obecności, zwłaszcza w seminarium duchownym.

Dzisiejszy dzień jest okazją do wyrażenia serdecznego podziękowania wszystkim dobrodziejom Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej za duchowe i materialne wsparcie. Dziękujemy za ofiary składane podczas dzisiejszej Mszy św., a przeznaczone na potrzeby naszego Seminarium.

Szczególne podziękowanie kierujemy do duszpasterzy naszej Świdnickiej Diecezji do księży proboszczów i wikariuszy. Dziękujemy katechetom i członkom Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej za wspieranie nas modlitwą i ofiarami. Wasza pomoc mobilizuje nas do gorliwszej pracy i wypełniania naszej misji w Kościele i świecie. Pragniemy też złożyć najlepsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby Dobra Nowina o zwycięstwie Chrystusa przynosiła nadzieję i radość w codzienne życie. Pandemia, lęk, smutek i ból z powodu odejścia kogoś bliskiego nie są ostatnim słowem. Ostatnim Słowem jest Jezus Chrystus, Alfa i Omega, który żyje i działa z mocą.

Z  darem modlitwy

Ks. dr Tadeusz Chlipała
Rektor WSD Diecezji Świdnickiej

Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
Rektor PWT we Wrocławiu