Ogłoszenia parafialne – 11 grudnia 2022

III niedziela Adwentu. 

Dzisiaj na Mszy św. o g. 11.00 będzie miało miejsce poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.

Po Sumie zapraszamy odpowiedzialnych za rejony parafii i posłańców po odbiór kolejnego numeru Listu do Parafian. W najbliższych dniach listy zostaną rozniesione do rodzin. Przyjmijmy serdecznie oddelegowane przez parafię osoby i skorzystajmy z zamieszczonych w Liście propozycji.

W tygodniu Msze św. odprawiane będą o g. 18.00 (od poniedziałku do piątku będą to Msze wotywne o NMP w okresie adwentu, tzw. Roraty). Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież.

W środę, w rocznicę stanu wojennego w Polsce, włączmy się w akcję społeczną zainicjowaną przez Instytut Pamięci Narodowej kilka lat temu „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło wolności”. Akcja  nawiązuje do historycznych gestów św. Jana Pawła II oraz Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński powiedział, że „Zapalenie w oknach 13 grudnia o godz. 19.30 symbolicznych świec ma upamiętniać wszystkich tych, którzy w czasie stanu wojennego stracili życie, utracili pracę lub musieli opuścić Ojczyznę w wyniku przeciwstawiania się brutalnym działaniom władz komunistycznych. Zapalając światło wolności dajemy świadectwo wdzięczności wobec osób i ich rodzin, które nie zawahały się cierpieć i znosić represje w imię podstawowych praw jednostki”.

Od soboty, 17 XII, rozpoczynamy w liturgii okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Dziękujemy za udział w rekolekcjach adwentowych, skorzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz życzliwe przyjęcie Księdza Rekolekcjonisty.

W czasie przeprowadzonej zbiórki środków na dalszy remont kościoła św. Wojciecha do skarbony zostało złożonych 1517 zł i 20 eurocentów; a na parafialny rachunek bankowy wpłynęło 2060 zł. Dziękujemy ofiarodawcom. Wyrazy podziękowania składamy również p. Marcinowi Włudarczykowi za bezpłatną dokumentację fotograficzną wykonanych prac.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane w ramach tacy niedzielnej do koszyków umieszczonych przy bocznych ołtarzach. 

Na stoliku przed ławkami wyłożone są świece Caritas. Dochód ze świec wpisany jest w program Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W zakrystii można nabyć opłatki.

Zapraszamy do kupna i czytelnictwa prasy katolickiej.