Ogłoszenia parafialne – 25 lipca 2021

17. niedziela zwykła.

Dziś po raz pierwszy, z inicjatywy Ojca Świętego, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Babci, Dziadka i Osób Starszych (więcej informacji na stronie diecezji – TUTAJ).

Osoby, które wezmą udział w uroczystościach 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, obchodzonego w Kościele katolickim na całym świecie w 4. niedzielę lipca, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Dekret w tej sprawie opublikowała Penitencjaria Apostolska. Odpust zupełny będą mogły uzyskać osoby, które – oprócz spełnienia zwykłych warunków – 25 lipca wezmą udział w uroczystościach, które będą sprawowane czy to w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża Franciszka, czy też w Kościołach lokalnych na całym świecie. Na tych samych warunkach będzie on też przysługiwał tym osobom, które tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub – w przypadku niemożliwości osobistego spotkania – skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych. Z możliwości skorzystania z odpustu będą mogły skorzystać też osoby starsze, które z powodu choroby czy innych przeszkód zdrowotnych, nie będą mogły wziąć fizycznie wziąć udziału w tych obchodach, ale pozostaną w szczególnej łączności duchowej. Z myślą o możliwości spełnienia zwykłych warunków uzyskania odpustu, wśród których znajduje się też odprawienie spowiedzi sakramentalnej, Penitencjaria Apostolska zachęca też wszystkich księży do szczególnej dyspozycyjności w posługiwaniu sakramentem pojednania (za KAI).

W dni powszednie Msza św. o g. 18.00.

W ubiegłą niedzielę podczas poświęcenia pojazdów zbieraliśmy datki na rzecz zakupu środków transportu dla misjonarzy. Po odliczeniu kosztów zwiazanych z zakupem breloków ze św. Krzysztofem, na konto stowarzyszenia Miva Polska wpłaciliśmy 920,21 zł. Bóg zapłać za dobre serca i ofiarność!

Dziękujemy również za ofiary składane do koszyków w ramach tacy niedzielnej.

Zapraszamy do kupna i czytelnictwa prasy katolickiej.

W zakrystii można jeszcze zapisać się do grupy duchowego uczestniczenia w pielgrzynce do Częstochowy. Materiały można odebrać od 28 VII br.