Ogłoszenia parafialne – 26 lutego 2023

I. niedziela Wielkiego Postu. Gorzkie Żale o g. 17.00 (w czasie Gorzkich Żali zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu). W dzisiejszą niedzielę jest przeprowadzana w diecezji zbiórka do puszek „Caritas” na rzecz potrzebujących na Ukrainie.

Wielki Post jest szczególnym czasem wyciszenia, spotkania z Bogiem i rozważania Męki Pańskiej. Pomocą są nabożeństwa  Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zapatrzenie w miłość Bożą objawioną w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa  pomaga w przyjęciu pokuty, czyli przemiany życia. Praktyka wielkopostnego odmawiania sobie rzeczy dozwolonych niech sprzyja jałmużnie. Zaoszczędzone pieniądze możemy wrzucić do puszki umieszczonej przy relikwiach św. Jana Pawła II. Będą one przeznaczone, jako dar od parafii, na dzieła miłosierdzia wg rozporządzenia biskupa diecezjalnego.

W głębokim przeżyciu Wielkiego Postu pomagają rekolekcje parafialne. Dołóżmy starań, aby był to czas świętego przejścia Pana Boga przez nasze życie. W tym roku rozpoczniemy rekolekcje w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli w dniach 19 – 22 III. Wygospodarujmy czas, aby skorzystać z tych świętych ćwiczeń duchowych. 

Porządek Mszy św. w ciągu tygodnia: 

  • We wszystkie dni powszednie, za wyjątkiem środy,  Msze św. o g. 18.00.
  • W piątek Droga Krzyżowa o g. 17.30.

Z okazji I piątku miesiąca spowiedź od g. 16.30.

W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. 

O g. 17.00 różaniec pierwszosobotni.

Proszę o zgłaszanie się w ramach godzin kancelaryjnych rodziców z dziećmi do I Komunii św. i Bierzmowania. Ogłoszenie dotyczy osób, które do tej pory tego nie zrobiły.

W związku z niedzielą misyjną „Ad gentes”,  za tydzień będziemy zbierać do puszki datki na misje.

Bóg zapłać za ofiary składane w ramach tacy niedzielnej do koszyków na rzecz parafii.

List pasterski Biskupa Świdnickiego na I Niedzielę Wielkiego Postu