Ogłoszenia parafialne – 27 września 2020

26. niedziela zwykła. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców w Kościele.

W ciągu tygodnia Msze św. będą odprawiane o g. 18.00.

W czwartek rozpoczyna się miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Różaniec będzie odprawiany codziennie o g. 17.30, a w niedziele o g. 17.00. Oprócz dorosłych zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież do udziału w nabożeństwach różańcowych. Niech to będzie okazja do rodzinnego wyjścia do kościoła. Za wspólne odmawianie różańca św. z rozważaniami przysługuje prawo odpustu zupełnego dla dusz czyśćcowych pod warunkiem stanu łaski uświęcającej. Zalecane, aby w tym dniu przyjąć Komunię św. 

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź św. od g. 16.00. W czasie spowiedzi św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do praktykowania I piątków miesiąca. 

W sobotę w godzinach rannych wizyta u chorych. Odwiedzeni zostaną chorzy, wg listy ustalonej przed wybuchem pandemii. W sytuacji braku możliwości przyjęcia kapłana z posługą sakramentalną proszę zostawić wiadomość w zakrystii. Można też zgłaszać dodatkowych chorych.

Z racji I soboty miesiąca o g. 17.00 zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

W ubiegłym tygodniu zawiązała się grupa założycielska Odnowy Parafii. Grupa będzie spotykać się w salce katechetycznej co dwa tygodnie w poniedziałki po Mszy św. Bardzo chętnie widziane są nowe osoby pragnące formować wiarę i służyć wspólnocie parafialnej.

Odbyły się już pierwsze spotkania z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i kandydatami do Bierzmowania. Zostały też ustalone terminy następnych spotkań. Rodzice dzieci pierwszokomunujnych będą spotykać się 1 raz w miesiącu w poniedziałki wg ustalonego porządku podanego w ogłoszeniach. Katechezy przygotowujące do Bierzmowania zostały ustalone w następujący sposób:

*klasy VII SP – w pierwsze wtorki miesiąca o g. 16.00;
*klasa VIII SP – w drugie piątki miesiąca o g. 16.00;
*młodzież ze szkół ponadpodstawowych – w drugie piątki miesiąca o g. 19.00

W sobotę w Bardzie odbędzie się diecezjalne spotkanie Róż Różańcowych. W tym roku, ze względu na pandemię, zaproszeni są zelatorzy i zelatorki.

Jeszcze dzisiaj można złożyć podpis pod projektem obywatelskim „Stop LGBT”. Listy i tekst ustawy są wyłożone na stolikach przed ławkami.

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii składane do koszyków przy bocznych ołtarzach.

Przypominamy o dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust i nosa podczas Mszy św. i nabożeństw.