Ogłoszenia parafialne – 31 lipca 2022

18. niedziela zwykła. 

W dni powszednie Msze św. odprawiane będą wg porządku:

  • w poniedziałek o g. 18.00,
  • we wtorek, środę i czwartek o g. 7.00,
  • w piątek i sobotę o g. 18.00.

W najbliższy wtorek można uzyskać odpust „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej). Jest to odpust zupełny za nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła i pobożne odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”.

W tym tygodniu, z okazji I piątku miesiąca, spowiedź św. od g. 16.30. Okazja do spowiedzi jest również w każdy dzień tygodnia 15 minut przed Mszą św. wieczorną.

W sobotę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Jest to jednocześnie dzień adoracji wieczystej w parafii. O g. 10.00 będzie odprawiona Msza św. Po Mszy św. rozpoczniemy adorację eucharystyczną do g. 15.00. O g. 15.00 zakończenie adoracji koronką do Miłosierdzia Bożego. O g. 18.00 Msza św. ze święta Przemienienia Pańskiego. Bardzo proszę Panie z Róż Różańcowych o ustalenie dyżurów modlitwy.

Święto Przemienienia Pańskiego nie ma charakteru obowiązkowego co do uczestniczenia we Mszy św. Niemniej jednak zapraszam na Mszę św. o g. 10.00 bądź 18.00.

W sobotę o g. 17.00 różaniec pierwszosobotni.

W sierpniu w sposób szczególny łączymy się z pątnikami pielgrzymującymi na Jasną Górę. Tegoroczna Piesza Pielgrzymka diecezji świdnickiej wyruszy z katedry w poniedziałek 1 sierpnia br. po Mszy Świętej o godz. 8:00 i potrwa do 8 sierpnia. Tego dnia około godz. 13:00, pielgrzymi dotrą na Wały Jasnogórskie. Hasło naszej pielgrzymki brzmi „WOLNI I WYZWALAJĄCY”. Organizatorzy i pielgrzymi proszą o duchową łączność modlitewną. Na stronie internetowej diecezji poprzez zakładkę „Pielgrzymka” można na bieżąco śledzić szlak pielgrzymi, uczestniczyć w poszczególnych wydarzeniach, korzystać z przemyśleń modlitewnych poszczególnych dni i obejrzeć zdjęcia z wydarzeń pielgrzymkowych.

Sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zapraszamy, aby ten miesiąc przeżyć w abstynencji od napojów alkoholowych. Dar abstynencji ofiarujmy w intencji osób nadużywających alkohol. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy za pomoc finansową w funkcjonowaniu parafii składaną w ramach tacy niedzielnej do koszyków umieszczonych przy bocznych ołtarzach.

Dzisiaj we Wrocławiu rozpoczyna się XII Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS.  Festiwal będzie trwał cały tydzień, a w niedzielę, 7 sierpnia, o g. 19.00 w kościele parafialnym w Niemczy nastąpi zakończenie Festiwalu. Program wywieszony jest w gablocie na zewnątrz kościoła.