Ogłoszenia parafialne – 6 marca 2022

I niedziela Wielkiego Postu.

Gorzkie Żale dziś (niedziela, 06.03.2022) o g. 17.00. 

Wielki Post jest szczególnym czasem wyciszenia, spotkania z Bogiem i rozważania Męki Pańskiej, czego wyrazem niech będzie uczestniczenie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zapatrzenie w miłość Bożą objawioną w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa  pomaga w przyjęciu pokuty, czyli przemiany życia. Wyrazem tego jest praktyka postu. Wzmacnia naszą wolę nie tylko do walki z pokusami, ale jest przede wszystkim zapatrzeniem w dobra wieczne przygotowane nam przez Pana. Taka postawa sprzyja nawróceniu poprzez Sakrament Pokuty i Pojednania i przyczynia się do wzrostu w kierunku wartości ewangelicznych. Praktyka wielkopostnego odmawiania sobie rzeczy dozwolonych niech sprzyja jałmużnie. Zaoszczędzone pieniądze możemy wrzucić do puszki umieszczonej przy relikwiach św. Jana Pawła II. Będą one przeznaczone, jako dar od parafii, na dzieła miłosierdzia wg rozporządzenia biskupa diecezjalnego.

W głębokim przeżyciu Wielkiego Postu pomagają rekolekcje parafialne. Dołóżmy starań, aby był to czas świętego przejścia Pana Boga przez nasze życie. W tym roku rozpoczniemy rekolekcje w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli w dniach 27 – 29 III. Wygospodarujmy czas, aby skorzystać z tych świętych ćwiczeń duchowych. 

Porządek Mszy św. w ciągu tygodnia: 

  • We wszystkie dni powszednie Msze św. o g. 18.00.
  • W piątek Droga Krzyżowa o g. 17.30.
  • W związku z niedzielą misyjną „Ad gentes”,  za tydzień będziemy zbierać do puszki datki na misje.

W tym tygodniu parafia podpisała umowę na przyjęcie dotacji w kwocie 50 000 zł na konserwacje elementów drewnianych w kościele św. Wojciecha. Prace, wg kosztorysu sporządzonego do dotacji w listopadzie 2021 r., opiewają na kwotę 98 000 zł. Są to opłaty bez wyliczenia nadzoru budowlanego i konserwatorskiego oraz galopującej inflacji. Prace mają się rozpocząć w czerwcu i potrwają do listopada. Dzięki ofiarności parafian na ten cel mamy uzbieranych na koncie ponad 60 000 zł. Bliżej terminu wykonania prac zwrócimy się o pomoc w postaci zbiórki.

Bóg zapłać za ofiary składane do koszyków na rzecz parafii.

Obok koszyków na tacę niedzielną i na stoliku przed ławkami są wystawione puszki Caritas, do których zbieramy ofiary w Środę Popielcową i w dzisiejszą niedzielę na pomoc ludności ukraińskiej. Po każdej Mszy św. modlimy się Suplikacjami, a w tygodniu dodatkowo dziesiątką różańca w intencji o pokój na Ukrainie.