Podsumowanie roku duszpasterskiego 2023/2024

Róże Różańcowe

  W parafii istnieją 4 Róże. Oprócz działalności modlitewnej będącej odpowiedzią na potrzeby świata i Kościoła, panie z Róż angażują się w działalność parafii przez wspieranie finansowe różnych dzieł, budowę ołtarza na Boże Ciało, prowadzenie modlitwy różańcowej w I soboty miesiąca, prowadzenie modlitw w czasie adoracji wieczystej w parafii.

  Liturgiczna Służba Ołtarza

   Jej skład stanowi dwóch ministrantów wspieranych przy większych wydarzeniach liturgicznych przez osoby starsze chętnie zgłaszające się do pomocy przy asystach liturgicznych.

   Ruch Odnowy i Ewangelizacji w Parafii

    W ciągu tego roku przeprowadzono 4 wydarzenia w celu ożywienia i pogłębienia wiary naszych parafian. Wydarzenia były poprzedzone Listem do Parafian roznoszonym do mieszkańców. Spotkania przy okazji wręczania pisma były okazją do rozmowy, zainteresowania problemami osób przyjmujących, formą ewangelizacji i włączania w życie wspólnoty parafialnej. W przygotowaniu wydarzeń pomagał nam ks. Stanisław Zając – moderator krajowy Odnowy i Ewangelizacji. Podczas jednej z niedziel zostali zaproszeni ewangelizatorzy z parafii Szydłowice ze świadectwem i możliwością spotkania z wybranymi rodzinami.

    Krąg Rodzin Szensztackich

     Jest to wspólnota 10 rodzin upowszechniająca codzienny kontakt z Panem Bogiem za wstawiennictwem Matki Bożej nawiedzającej rodziny Kręgu w wizerunku z Szensztatu umieszczonego w kapliczce. Rodziny spotykają się co miesiąc 18 dnia podczas Mszy św., na których przedstawiają swoje intencje i odnawiają akt oddania się Matce Bożej.

     Rada Parafialna

      Została założona jesienią 2023 r. W jej skład wchodzi 14 osób. Działalność Rady uwarunkowana jest Statutem zatwierdzonym przez Biskupa Świdnickiego. Jej celem jest pomoc proboszczowi w pracy duszpasterskiej. Członkowie na comiesięcznych spotkaniach nie tylko podają propozycje, ale podejmują konkretne działania:  

      • spotkanie integracyjne w ostatnich dniach przed Wielkim Postem z osobami i wspólnotami działającymi w parafii, 
      • zaangażowanie w uroczystości Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego i Bożego Ciała, 
      • 3 kiermasze ciast; z uzyskanego dochodu zakupiono odkurzacz do kościoła, żelazko, a w przyszłości planowany jest projektor multimedialny,
      • spotkanie połączone z misterium Bożonarodzeniowym z udziałem dzieci w NOK-u,  misterium wielkanocne w szkole,
      • utworzenie parafialnej grupy muzycznej i prowadzenie adoracji pierwszoczwartkowej,
      • uliczna Droga Krzyżowa
      • dzień skupienia dla małżonków
      • pielgrzymka do Lichenia.

      Świeccy pomocnicy parafii

       Cieszymy się z coraz większego zaangażowania wiernych w życie parafii. Dziękujemy za chętne przyjścia do  pomocy przy różnych okazjach i odpowiedź na akcje, których nie będziemy wymieniać, żeby nikogo a niczego nie pominąć. Bez zaangażowania ludzi świeckich, żadne pomysły nie mogłyby być zrealizowane. 

       Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać!