Zarządzenie Biskupa Świdnickiego dotyczące funkcjonowania Kurii, kancelarii parafialnych

Zarzadzenie Biskupa Swidnickiego kancelarie 1