Ogłoszenia parafialne – 29 marca 2020

5. niedziela Wielkiego Postu. Ze względu na ograniczenie liczby wiernych w tym roku już nie będzie Gorzkich Żali. Zachęcamy do duchowego uczestnictwa poprzez środki masowego przekazu.

Porządek Mszy św. w ciągu tygodnia:
– We wszystkie dni tygodnia Msza św. o g. 18.00. 
– Po każdej Mszy św. modlimy się o ustanie epidemii koronawirusa.

W piątek Droga Krzyżowa o g. 17.30.

Ze względów sanitarnych rezygnujemy ze spowiedzi w konfesjonale. Okazja do spowiedzi św. w dni powszednie w godzinach 17.00 – 18.00 w salce katechetycznej.

Na mocy Dekretu Biskupa Świdnickiego zostają zawieszone comiesięczne odwiedziny chorych aż do czasu ustania pandemii koronawirusa. Wyjątkiem jest indywidualne zgłoszenie w niebezpieczeństwie śmierci, przy zachowaniu wszystkich zasad ostrożności.  Biskup przedłuża dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach obowiązkowych i rozszerza na wszystkich wiernych aż do odwołania. Gorąco zachęca wiernych do duchowej łączności z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu i do Komunii św. duchowej, pod warunkiem stanu łaski uświęcającej. Dekret Biskupa Świdnickiego wywieszony jest w gablotce przed kościołem.

W ostatnich dniach została ograniczona liczba wiernych, którzy mogą uczestniczyć w celebracjach religijnych do pięciu osób. Prosimy, aby w pierwszej kolejności umożliwić udział we Mszy św. osobom, które mają zamówioną intencję.

W przyszłą niedzielę nie będzie poświęcenia palm. Jeżeli wierni przyniosą gałązki palmowe, zostaną pobłogosławione bez użycia wody święconej.

Na mocy dyspensy Biskupa Świdnickiego, łączmy się duchowo z celebracją Mszy św. i nabożeństw poprzez media publicznego przekazu. Starajmy się żyć w stanie łaski uświęcającej, a w sytuacji grzechu wzbudźmy w sobie akt żalu doskonałego. W tym akcie rozważamy nieskończoną miłość Bożą do ludzi, żałujemy za grzechy w kontekście tej miłości, widzimy zło popełnionych grzechów i prosimy Pana Boga, aby napełnił nas Swoją Miłością. Wzbudzamy przy tym pragnienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, i wypowiedzenia wszystkich swoich grzechów, łącznie z tymi, za które wzbudziliśmy akt żalu doskonałego, gdy minie niebezpieczeństwo. Sami również pragniemy żyć w miłości do Pana Boga. Żal doskonały gładzi grzechy w niebezpieczeństwie śmierci. 

W trudnej sytuacji małej ilości wiernych podczas Mszy św., zwracamy się z prośbą o pomoc w funkcjonowaniu wspólnoty parafialnej. Kto miałby taką wolę pomocy, podajemy numer rachunku bankowego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

pl. Mieszka I 6

58-230 Niemcza

Nr rachunku: 42 9533 1056 2006 0615 2350 0101

z tytułem: Darowizna na rzecz parafii.

Serdeczne Bóg zapłać!