Ogłoszenia parafialne – 21 lutego

I niedziela Wielkiego Postu.

Gorzkie Żale o g. 17.00.

Wielki Post jest szczególnym czasem wyciszenia, spotkania z Bogiem i rozważania Męki Pańskiej, czego wyrazem niech będzie uczestniczenie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zapatrzenie w miłość Bożą objawioną w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa  pomaga w przyjęciu pokuty, czyli przemiany życia. Wyrazem tego jest praktyka postu. Wzmacnia naszą wolę nie tylko do walki z pokusami, ale jest przede wszystkim zapatrzeniem w dobra wieczne przygotowane nam przez Pana. Taka postawa sprzyja nawróceniu poprzez Sakrament Pokuty i Pojednania i przyczynia się do wzrostu w kierunku wartości ewangelicznych. Praktyka wielkopostnego odmawiania sobie rzeczy dozwolonych niech sprzyja jałmużnie. Zaoszczędzone pieniądze możemy wrzucić do puszki umieszczonej przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Będą one przeznaczone, jako dar od parafii, na dzieła miłosierdzia wg rozporządzenia biskupa diecezjalnego.

W głębokim przeżyciu Wielkiego Postu pomagają rekolekcje parafialne. Dołóżmy starań, aby był to czas świętego przejścia Pana Boga przez nasze życie. W tym roku rozpoczniemy rekolekcje w III Niedzielę Wielkiego Postu, czyli w dniach 7 – 9 III. Wygospodarujmy czas, aby skorzystać z tych świętych ćwiczeń duchowych. 

Porządek Mszy św. w ciągu tygodnia: 

  • We wszystkie dni powszednie, za wyjątkiem środy,  Msze św. o g. 18.00.
  • W środę Msza św. o g. 8.00.
  • W piątek Droga Krzyżowa o g. 17.30.

W następną niedzielę, w związku z niedzielą misyjną „Ad gentes”,  w parafii będziemy zbierać datki na misje.

Bóg zapłać za ofiary składane do koszyków na rzecz parafii.