Ogłoszenia parafialne – 25 września 2022

26. niedziela zwykła. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców. 

W parafii odbywa się wizytacja pasterska, która przeprowadza Ks. Bp Adam Bałabuch. O g. 11.00 nastąpi uroczyste wprowadzenie Ks. Biskupa do świątyni i odczytanie sprawozdania przesz Proboszcza parafii. O g. 15.00 modlitwa z wiernymi na cmentarzu przy grobie śp. ks. Henryka Sobolika. O g. 16.00 spotkanie w salce katechetycznej z przedstawicielami grup parafialnych. O g. 18.00 podczas Mszy św. Bierzmowanie przyjmie 28 osób.

W ciągu tygodnia Msze św. będą odprawiane o g. 18.00.

W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Różaniec będzie odprawiany codziennie o g. 17.30, a w niedziele o g. 17.00. Za wspólne odmawianie różańca św. z rozważaniami przysługuje prawo odpustu zupełnego dla dusz czyśćcowych pod warunkiem stanu łaski uświęcającej. Zalecane, aby w tym dniu przyjąć Komunię św.  

W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. 

Z racji I soboty miesiąca o g. 17.00 zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

W sobotę w Bardzie odbędzie się diecezjalne spotkanie Róż Różańcowych. Czas spotkania: od g. 10.00 do 15.00. 

Składamy serdeczne podziękowanie rodzicom młodzieży przystępującej dzisiaj do Bierzmowania za wystrój kościoła i kwiaty.

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii składane w ramach tacy niedzielnej do koszyków umieszczonych przy bocznych ołtarzach.