Ogłoszenia parafialne – 26 września 2021

26. niedziela zwykła. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców. We wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce odbywa się coroczne liczenie wiernych do celów statystycznych.

W ciągu tygodnia Msze św. będą odprawiane o g. 18.00. 

Zapraszam rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, w kościele, po Mszy św., czyli o g. 18.30.

W piątek rozpoczyna się miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Różaniec będzie odprawiany codziennie o g. 17.30, a w niedziele o g. 17.00. Oprócz dorosłych zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież do udziału w nabożeństwach różańcowych. Niech to będzie okazja do rodzinnego wyjścia do kościoła. Za wspólne odmawianie różańca św. z rozważaniami przysługuje prawo odpustu zupełnego dla dusz czyśćcowych pod warunkiem stanu łaski uświęcającej. Zalecane, aby w tym dniu przyjąć Komunię św.  

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź św. od g. 16.00. W czasie spowiedzi św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do praktykowania I piątków miesiąca. 

W tym miesiącu wizyta u chorych jest przełożona na sobotę, 9 października, ze względu na udział kapłana w uroczystości poświęcenia pamiątkowych tablic i otwarcia baszty. 

Z racji I soboty miesiąca o g. 17.00 zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Odbyły się już pierwsze spotkania z kandydatami do Bierzmowania. Zostały też ustalone terminy następnych spotkań. Katechezy przygotowujące do Bierzmowania zostały ustalone w następujący sposób:
*klasy VIII SP – w drugie i czwarte piątki miesiąca o g. 16.00;
*młodzież ze szkół ponadpodstawowych – w drugie i czwarte piątki miesiąca o g. 19.00.

Na spotkaniach został ustalony sposób podpisywania indeksów. W tym roku czyni to kapłan sprawujący posługę wg rubryk podanych w indeksie.

W sobotę w Bardzie odbędzie się diecezjalne spotkanie Róż Różańcowych. Czas spotkania: od g. 10.00 do 15.00. 

W dniach 1-3 X br. w Świdnicy odbędzie się XI Ogólnopolski Kongres Małżeństw „My i inni. Małżeństwo we współczesnym świecie”. Zapisy poprzez stronę internetową diecezji świdnickiej.

Składamy serdeczne podziękowanie rodzinie, która ufundowała kwiaty zdobiące ołtarze.

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii składane do koszyków umieszczonych przy bocznych ołtarzach.

Koło Łowieckie Ponowa zaprasza myśliwych wraz z rodzinami na uroczystość św. Huberta do Bielawy. Na obchody przyjadą myśliwi ze wszystkich kół Dolnego Śląska. szczegóły umieszczone są na plakacie przed kościołem.